Privacyverklaring

DISIRE

Wettelijke bepalingen

DISIRE, gevestigd aan Nachtegaalstraat 13, 7471 EE te Goor, is verantwoordelijk voor de

verwerking van persoonsgegevens en respecteert de privacy van de bezoekers van haar website (hierna genoemd: Site) zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Eigendomsrechten

De Site is eigendom van DISIRE en wordt beschermd door het Nederlandse copyright en andere intellectuele eigendomsrechten en algemene wetten. Geen reproductie, distributie of overdracht van de auteursrechtelijk beschermde materialen op de Site is toegestaan ​​zonder de schriftelijke toestemming van DISIRE.

 

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de Site te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze Site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

Verantwoordelijkheden

DISIRE is niet verantwoordelijk voor enige gevolgen of schade die voortvloeit uit, direct of indirect, enige actie of nalatigheid die u onderneemt op basis van de informatie, diensten of ander materiaal op de Site. Hoewel DISIRE ernaar streeft om de informatie op de Site accuraat, volledig en up-to-date te houden, kan DISIRE niet garanderen en is niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies in verband met de nauwkeurigheid, volledigheid of tijdigheid van de informatie.

DISIRE is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de Site, waardoor de Site of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de Site is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de Site  en de gegevens die u op Site raadpleegt.

DISIRE is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

  • vanwege het gebruik van de Site of diensten toegankelijk via internet
  • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacyverklaring

DISIRE is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de Site. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien DISIRE betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze Site, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

 

Beheer Site

Voor het goede beheer van de Site kan de beheerder op ieder moment:

  • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
  • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
  • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

 

Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

 

Disire bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Cookies

DISIRE gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze Site wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en indien je verder bent toegetreden op de website ben je akkoord gegaan.

  • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
  • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze Site op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze Site. We kunnen niet zien wie onze Site bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
  • Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

 

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoontv-en-post/cookies#faq

 

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat het privacy- en cookiebeleid van ons platform in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij adviseren je dan ook regelmatig op de Site te kijken of er wijzingen zijn doorgevoerd. Als je vragen of opmerkingen heeft over onze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via info@disire.nl